Noble Assets Coin zakłada zakup unikatowych aktywów biżuteryjnych i diamentowych, które posiadają walor historyczny, a następnie sprzedaż ich w formie aukcyjnej. Sprzedaż ta dokonywana będzie za pośrednictwem jednego z dwóch największych i najbardziej renomowanych domów aukcyjnych jakimi są Christie’s i Sotheby’s, a odbywać się będzie w wyjątkowych lokalizacjach jak Genewa, Londyn, Nowy Jork i Hong Kong, gdzie wskazane domy aukcyjne przeprowadzają największe aukcje.

Dzięki kontaktom, które posiadamy, po nabyciu wspomnianych aktywów będziemy je przechowywać w strzeżonych skrytkach w Genewie oraz Londynie, w renomowanych firmach Degussa i Ferrari Expeditions, w dedykowanych dla nas skrytkach, a następnie aktywa te, które przez cały okres od ich zakupu do sprzedaży będą ubezpieczone, zostaną we współpracy z jednym z wymienionych powyżej domów aukcyjnych przetransportowane do lokalizacji, gdzie dana aukcja będzie się odbywać.

Uśredniając dokonywane transakcje sprzedaży w formie aukcyjnej z ostatnich 5 lat, możemy stwierdzić, iż przewidywana zyskowność z tej inwestycji, która przeprowadzona zostanie w okresie jednego roku od zakończenia ICO, oscylować będzie w granicach 88,4 % uwzględniając fakt, iż najniższa wartość takiej transakcji, którą można wskazać, to wzrost aktywu o 49,5 %, a najwyższa to wzrost o 162,7 %. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się, aby zagwarantować Państwu minimalną zyskowność w wysokości 20,6 %, która naliczana będzie od dnia dokonania inwestycji w okresie Pre-ICO oraz gwarantowaną zyskowność w wysokości 19,1 % w skali roku dla inwestycji dokonywanej w okresie ICO (uwzględniając dzień dokonania inwestycji). Podsumowując, zyskowność dopisana do każdego Tokenu nie może wynieść mniej jak wspomniana powyżej gwarantowana wartość, jednak, co wynika z prezentowanych Państwu dodatkowych materiałów, może ona być dużo wyższa.

 

Zakupując Tokeny pakietami, możecie Państwo liczyć na dodatkowe bonusy:

NOBLE ASSETS COIN

Noble Assets Coin zakłada zakup unikatowych aktywów biżuteryjnych i diamentowych, które posiadają walor historyczny, a następnie sprzedaż ich w formie aukcyjnej. Sprzedaż ta dokonywana będzie za pośrednictwem jednego z dwóch największych i najbardziej renomowanych domów aukcyjnych jakimi są Christie’s i Sotheby’s, a odbywać się będzie w wyjątkowych lokalizacjach jak Genewa, Londyn, Nowy Jork i Hong Kong. 
INWESTYCJA ROCZNA
GWARANTOWANA ZYSKOWNOŚĆ:
PRE-ICO: 20,6% (ROK)
ICO: 19,1% (ROK)


PRE - ICO: 2019-03-06 - 2019-03-13
ICO 2019-03-14 - 2019-04-13

 

TOKEN    NBAC
CENA      1NBAC = 100$
PLATFORMA      ETHEREUM
AKCEPTOWANA WALUTA ETH
MINIMALNA INWESTYCJA  100$
CZAS INWESTYCJI 1 ROK
ILOŚĆ NBAC 2 850 000 TOKENÓW
ZYSK PRE-ICO 20,6% / ROK
ZYSK ICO 19,1% / ROK
BONUS
(ZAKUP OD 5 DO 10 TOKENÓW)
0,8% / ROK
BONUS
(ZAKUP OD 11 DO 100 TOKENÓW)
1,5% / ROK
BONUS
(ZAKUP OD 101 DO 1000 TOKENÓW)
2,0% / ROK
BONUS
(ZAKUP POWYŻEJ 1000 TOKENÓW)
2,5% / ROK