Fancy Assets Coin zakłada zakup unikatowych aktywów, w szczególności diamentów kolorowych o wyjątkowych proporcjach - tak wielkości, wyjątkowości szlifu jak również nasycenia barwy. Dodatkowo będzie to również wyjątkowa biżuteria wykonana z diamentów kolorowych jak również wykonana z innych kolorowych kamieni szlachetnych, w tym przede wszystkim z szafirów, szmaragdów i rubinów.

Będą to przede wszystkim diamenty w wielkości powyżej 6,00 karatów o bardzo intensywnym nasyceniu barwy (Fancy, Fancy Intence, Fancy Vivid, Fancy Deep), w nadzwyczajnych kolorach takich jak pomarańczowy, niebieski, różowy czy bardzo rzadko spotykany zielony, purpurowy oraz czerwony, dla których wielkość już 1,00 karata jest wyjątkowa, ponieważ diamenty te są najrzadziej spotykanym dziełem natury. Wśród diamentów tych znajdą się prawdziwe unikaty w wielkości kilkudziesięciu karatów, których aukcyjna wartość wynosić będzie nawet kilkadziesiąt milionów dolarów.

Sprzedaż tych aktywów dokonywana będzie za pośrednictwem jednego z dwóch największych i najbardziej renomowanych domów aukcyjnych jakimi są Christie’s i Sotheby’s, a odbywać się będzie w wyjątkowych lokalizacjach jak Genewa, Londyn, Nowy Jork i Hong Kong, gdzie wskazane domy aukcyjne przeprowadzają największe aukcje. Dodatkowo, dla niektórych aktywów będziemy organizować własne aukcje wewnętrzne, tak aby mogły wziąć w nich udział wyjątkowe firm z sektora biżuteryjnego, aby zaoferować im zakup tych unikatowych aktywów. Po ich zakupie będą one mogły zostać użyte do wyrobu i znajdą się w wyjątkowej biżuterii jaką wytwarzają te najlepsze na świecie manufaktury dla swoich najbardziej zamożnych klientów.

Dzięki kontaktom, które posiadamy, po nabyciu wspomnianych aktywów będziemy je przechowywać w strzeżonych skrytkach w Genewie oraz Londynie, w renomowanych firmach Degussa i Ferrari Expeditions, w dedykowanych dla nas skrytkach, a następnie aktywa te, które przez cały okres od ich zakupu do sprzedaży będą ubezpieczone, zostaną we współpracy z jednym z wymienionych powyżej domów aukcyjnych przetransportowane do lokalizacji, gdzie dana aukcja będzie się odbywać.

Uśredniając dokonywane transakcje sprzedaży w formie aukcyjnej takich właśnie aktywów z ostatnich 5 lat, możemy stwierdzić, iż przewidywana zyskowność z tej inwestycji, która przeprowadzona zostanie w okresie trzech lat od zakończenia ICO, również dzięki przetrzymaniu, a co za tym idzie - wzrostowi wartości zakupionych aktywów w tym okresie inwestycyjnym, oscylować będzie w granicach 251,1 % uwzględniając fakt, iż najniższa wartość takiej transakcji, którą można wskazać, to wzrost aktywu o 76,3 %, a najwyższa to wzrost o 1230,0 %. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się, aby zagwarantować Państwu minimalną roczną zyskowność w wysokości 19,9 %, która naliczana będzie od dnia dokonania inwestycji w okresie Pre-ICO oraz gwarantowaną zyskowność w wysokości 18,4 % w skali roku dla inwestycji dokonywanej w okresie ICO. Podsumowując, zyskowność w trzy letnim okresie inwestycyjnym dopisana do każdego Tokenu nie może wynieść mniej niż 59,7 % jeżeli inwestycja zostanie przez Państwa dokonana w okresie Pre-ICO lub nie może wynieść mniej niż 55,2 % jeżeli inwestycja zostanie dokonana w okresie ICO (uwzględniając dzień dokonania inwestycji). Jak wspominamy powyżej i co wynika z prezentowanych Państwu dodatkowo materiałów, są to wartości gwarantowane, ale mogą one być dużo wyższe.

 

Zakupując Tokeny pakietami, możecie Państwo liczyć na dodatkowe bonusy:

FANCY ASSETS COIN

Fancy Assets Coin zakłada zakup unikatowych aktywów, w szczególności diamentów kolorowych o wyjątkowych proporcjach - tak wielkości, wyjątkowości szlifu jak również nasycenia barwy. Dodatkowo będzie to również wyjątkowa biżuteria wykonana z diamentów kolorowych jak również wykonana z innych kolorowych kamieni szlachetnych, w tym przede wszystkim z szafirów, szmaragdów i rubinów.
INWESTYCJA 3-LETNIA
GWARANTOWANA ZYSKOWNOŚĆ:
PRE-ICO: 19,9% (ROK)

ICO: 18,4% (ROK)


PRE - ICO: 2018-12-10 - 2018-12-24
ICO 2018-12-25 - 2019-02-28

 

TOKEN    FNAC
CENA      1FNAC = 50$
PLATFORMA      ETHEREUM
AKCEPTOWANA WALUTA ETH
MINIMALNA INWESTYCJA  50$
CZAS INWESTYCJI 3 LATA
ILOŚĆ FNAC 1 900 000 TOKENÓW
ZYSK PRE-ICO 19,9% / ROK
ZYSK ICO 18,4% / ROK
BONUS
(ZAKUP OD 5 DO 10 TOKENÓW)
0,4% / ROK
BONUS
(ZAKUP OD 11 DO 100 TOKENÓW)
0,8% / ROK
BONUS
(ZAKUP OD 101 DO 1000 TOKENÓW)
1,3% / ROK
BONUS
(ZAKUP POWYŻEJ 1000 TOKENÓW)
1,8% / ROK