Carat Assets Coin zakłada zakup aktywów diamentowych, w tym diamentów bezbarwnych, o najlepszych możliwych proporcjach czystości, również jakości szlifu, a będą to diamenty przede wszystkim o szlifie okrągłym brylantowym. Założeniem tej inwestycji jest również zakup diamentów kolorowych, żółtych, niebieskich i różowych o wyjątkowych proporcjach, wyjątkowej jakości szlifu, czy nasyceniu barwy. Diamenty te będą posiadały szlif okrągły brylantowy, ale również różne inne szlify fantazyjne.

Diamenty bezbarwne będą posiadały wielkościach od 3,00 do 3,99 karata, od 4,00 do 4,99 karta oraz od 5,00 do 5,99 karata. Diamenty te są bardzo poszukiwane przez najznamienitsze manufaktury biżuteryjne, aby tworzyć z nich wyjątkowo luksusową biżuterię, dedykowaną do najbardziej zamożnych klientów. Diamenty bezbarwne o takich parametrach stanowią często podstawę przy wyrobie tej biżuterii, ale stanowią również uzupełnienie dla unikatowych diamentów kolorowych, które używane są do wyrobu biżuterii jeszcze bardziej ekskluzywnej, tak aby zaspokoić gusta najzamożniejszych klientów.

W związku z powyższym Carat Assets Coin zakłada również zakup diamentów kolorowych o wyjątkowych proporcjach, wyjątkowej jakości szlifu, czy nasyceniu barwy. Diamenty te będą posiadały szlif okrągły brylantowy, ale również różne inne szlify fantazyjne, które czasami jeszcze bardziej uwypuklają piękno diamentów kolorowych. Będą to przede wszystkim diamenty w wielkości od 1,00 do 1,99 karata, od 2,00 do 2,99 karata oraz od 3,00 do 3,99 karata. Diamenty te będą posiadały kolory najbardziej poszukiwane przy wyrobie biżuterii - żółty, niebieski, różowy - i będą posiadały bardzo intensywne nasycenie barwy - Fancy, Fancy Intence, Fancy Vivid.

Carat Assets Coin zakłada również zakup unikatowych diamentów surowych, kolorowych oraz bezbarwnych, które zostaną poddane procesowi uszlachetnienia.

Dla wszystkich tych diamentów zebraliśmy dla Państwa zbiór danych statystycznych o wzrostach ich wartości, co prezentujemy w odrębnych materiałach.

Sprzedaż tych aktywów dokonywana będzie bezpośrednio do najznamienitszych domów biżuteryjnych w formie bezpośredniej oferty. Wspomniane domy biżuteryjne znajdują się przede wszystkim w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu oraz w Genewie i w kilku innych Szwajcarskich lokalizacjach, gdzie skupione są manufaktury kilkunastu bardzo ekskluzywnych marek wytwarzających biżuterię skierowaną do najbardziej zamożnych klientów.

Dodatkowo, w ramach dywersyfikacji sprzedaży, po przechowaniu tych aktywów w wyznaczonym okresie inwestycyjnym, zostaną̨ one sprzedane w formie wewnętrznej aukcji zorganizowanej dla zainteresowanych stron, jakimi mogą być nie tylko firmy z sektora biżuteryjnego, ale również inne podmioty jak Fundusze Inwestycyjne, firmy Asset & Wealth Management, firmy Family Office oraz prywatni inwestorzy.

Aktywa te będą zakupywane przez nas bezpośrednio od naszych partnerów i dostawców, którzy operują w najważniejszych lokalizacjach, gdzie działają firmy z sektora diamentowego, skupione wokół Światowej Federacji Giełd Diamentów (World Federation of Diamond Bourses), czyli przede wszystkim w Sydney, Singapurze, Hong Kongu, Tel Aviv, Nowym Jorku, które są najważniejszymi centrami handlu diamentami kolorowymi. Dodatkowo będziemy nabywać te diamenty od partnerów i dostawców, którymi są firmy wydobywające i uszlachetniające diamenty surowe, co w obecnych czasach staje się coraz częstszą normą, w przeciwieństwie do wieku XX i poprzednich, gdzie wydobywający diamenty w minimalnej skali zajmowali się również ich uszlachetnianiem, gdyż ich operacyjność skupiała się tylko i wyłącznie na procesie wydobycia i nie posiadali oni, jak w obecnych czasach, departamentów lub spółek zależnych zajmujących się szlifowaniem diamentów. Dzisiaj kilka firm wydobywczych, zwłaszcza tych największych jak De Beers, Alrosa, Dominion Diamond, posiada takie departamenty, spółki zależne, własne szlifiernie, gdzie część wydobytych diamentów jest poddawana procesowi uszlachetniania, co dywersyfikuje działania tych firm i powoduje poprawę ich wyników finansowych.

Dzięki kontaktom, które posiadamy, po nabyciu wspomnianych aktywów, będziemy je przechowywać w strzeżonych skrytkach w Genewie oraz Londynie, w renomowanych firmach Degussa i Ferrari Expeditions, w dedykowanych dla nas skrytkach, a następnie aktywa te, które przez cały okres od ich zakupu aż do sprzedaży będą ubezpieczone, zostaną przetransportowane do odbiorcy na jego koszt.

Uśredniając wszystkie wskaźniki, co prezentujemy Państwu w odrębnych materiałach, możemy stwierdzić, iż przewidywana zyskowność z tej inwestycji, która przeprowadzona zostanie w okresie 10 lat od zakończenia ICO, również dzięki przetrzymaniu, a co za tym idzie - wzrostowi wartości zakupionych aktywów w tym okresie inwestycyjnym, oscylować będzie w granicach 234,8 % uwzględniając fakt, iż średni wzrost wartości w okresie ostatnich 10 lat dla diamentów bezbarwnych oraz kolorowych które dotyczą tego produktu wynosił od 74,4 %, do 442,0 %.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy się, aby zagwarantować Państwu minimalną roczną zyskowność w wysokości 19,3 %, która naliczana będzie od dnia dokonania inwestycji w okresie Pre-ICO oraz gwarantowaną zyskowność w wysokości 17,8 % w skali roku dla inwestycji dokonywanej w okresie ICO. Podsumowując, zyskowność w 10 letnim okresie inwestycyjnym dopisana do każdego Tokenu nie może wynieść mniej niż 193,0 % jeżeli inwestycja zostanie przez Państwa dokonana w okresie Pre-ICO lub nie może wynieść mniej niż 178,0 % jeżeli inwestycja zostanie dokonana w okresie ICO (uwzględniając dzień dokonania inwestycji). Jak wspominamy powyżej i co wynika z prezentowanych Państwu dodatkowo materiałów, są to wartości gwarantowane, ale mogą one być dużo wyższe.

 

Zakupując Tokeny pakietami, możecie Państwo liczyć na dodatkowe bonusy:

CARAT ASSETS COIN

Carat Assets Coin zakłada zakup aktywów diamentowych, w tym diamentów bezbarwnych, o najlepszych możliwych proporcjach czystości, również jakości szlifu, a będą to diamenty przede wszystkim o szlifie okrągłym brylantowym. Założeniem tej inwestycji jest również zakup diamentów kolorowych, żółtych, niebieskich i różowych o wyjątkowych proporcjach, wyjątkowej jakości szlifu, czy nasyceniu barwy.
INWESTYCJA 10-LETNIA
GWARANTOWANA ZYSKOWNOŚĆ:
PRE-ICO: 19,3% (ROK)

ICO: 17,8% (ROK)


PRE - ICO: 2019-03-06 - 2019-03-13
ICO 2019-03-14 - 2019-04-13

 

TOKEN    CTAC
CENA      1CTAC = 25$
PLATFORMA      ETHEREUM
AKCEPTOWANA WALUTA ETH
MINIMALNA INWESTYCJA  25$
CZAS INWESTYCJI 10 LAT
ILOŚĆ CTAC 5 700 000 TOKENÓW
ZYSK PRE-ICO 19,3% / ROK
ZYSK ICO 17,8% / ROK
BONUS
(ZAKUP OD 5 DO 10 TOKENÓW)
0,2% / ROK
BONUS
(ZAKUP OD 11 DO 100 TOKENÓW)
0,7% / ROK
BONUS
(ZAKUP OD 101 DO 1000 TOKENÓW)
1,2% / ROK
BONUS
(ZAKUP POWYŻEJ 1000 TOKENÓW)
1,7% / ROK