Diamenty i Biżuteria Inwestycyjna

Niezależnie od tego czy jest to diament bezbarwny, czy kolorowy, aby mógł uchodzić za obiekt inwestycji musi być po prostu wyjątkowy. Tę wyjątkowość możemy określić na kilku płaszczyznach definiowanych jako wyjątkowe parametry 4C (podstawa), a de facto według naszej skali 8C lub 9C, są to bowiem nie tylko odpowiednia wielkość, czystość, kolor i szlif, (podstawa 4C), ale również parametry tego szlifu, jego rodzaj, również fluorescencja czy brylancja dla diamentów o szlifie brylantowym. Nie każdy diament jest bowiem brylantem i nie jest to wadą diamentu a po prostu rodzajem szlifu.

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dla diamentów kolorowych, nie tylko jeżeli chodzi o stronę techniczną, o wiele bardziej efektywne są inne szlify niż ten najbardziej znany okrągły szlif brylantowy, ponieważ najważniejszy jest wygląd diamentów kolorowych, to jak oddają one i ukazują barwę, jej nasycenie. Uzyskać to można i jest to o wiele bardziej znamienny efekt w innych szlifach.

Obrót i zajmowanie się diamentami kolorowymi oraz inwestycje w tak unikatowe aktywa to nobilitacja na najwyższym poziomie, zarezerwowana tylko dla nielicznych, również ze względu na to, że wymaga ona bardzo wysokiej inwestycji kapitałowej. Dlatego, dzięki naszej ofercie inwestycji w Tokeny, uczestnikiem tak unikatowej inwestycji może być każdy z Państwa.

Diamenty kolorowe, a inaczej mówiąc fantazyjne - Fancy Color Diamonds, to 11 barw głównych, w których te diamenty występują, wliczając w to kolor biały - nie mylić z diamentami bezbarwnymi. Nie licząc koloru białego wyróżnia się 10 barw: czarny, szary, brązowy, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czerwony, niebieski, zielony.

Diamenty mają również kolor czarny. Występują także we wszystkich innych zakresach kolorów, w pełnej palecie. Są to tak zwane "Kolory fantazyjne".

 

Inne wyjątkowe i bardzo poszukiwane diamenty kolorowe to oliwkowy i purpurowy, które są diamentami w barwach pochodnych, występują bardzo rzadko i stąd istnieje bardzo duże zainteresowanie również diamentami w tych kolorach. Diamenty fantazyjne występują dodatkowo w ponad 230 innych kombinacjach barw podstawowych i pochodnych oraz ich odcieniach.

Bardzo istotne jest również to, że przy diamentach kolorowych występuje 9 poziomów intensywności barwy, w tym 6 właściwych - Fancy, które wyróżniają się i to te 6 poziomów uznajemy i określamy mianem inwestycyjnych. Pozostałe nie są bowiem godne uwagi pod kątem inwestycji. Z tego 3 poziomy - Fancy, Fancy Intense i Fancy Vivid uznać można za ekstremalnie właściwe do inwestycji. Przy niektórych diamentach mogą to być pozostałe 3 poziomy - Fancy Light, Fancy Deep, Fancy Dark. Diamenty te, mieszczące się w tej skali, nie oddają jednak tak bardzo waloru intensywności barwy.

Oczywiście ma to wpływ również na cenę, możliwość sprzedaży czy poszukiwanie diamentów o wskazanych konkretnych walorach. Należy jednak przy tym pamiętać, że przy diamentach historycznych czynnik samej barwy i jej nasycenia jak również jakość szlifu nie mają tak ogromnego wpływu na wycenę diamentu, ponieważ jednym z najważniejszych czynników w tym wypadku jest historia danego diamentu.

 

Podsumowując, mnóstwo czynników ma wpływ na proces selekcji kamieni bezbarwnych, a tym bardziej diamentów kolorowych, które jako kamienie surowe mogą zostać poddane procesowi uszlachetnienia, aby stać się diamentami inwestycyjnymi.

Zauważyć należy w tym miejscu, iż przy diamentach bezbarwnych inwestycyjnymi są zazwyczaj diamenty o szlifie okrągłym brylantowym - round brilliant cut. Tylko przy diamentach wyjątkowych, aukcyjnych, mogą one mieć inny kształt szlifu, jednak diamenty takie mają zawsze wielkość powyżej 10,00 karatów. Standardem jest jednak szlif okrągły, gdzie wielkość ta może być mniejsza, ale nie może być niższa jak 1,00 karat. Oczywiście wielkość, rodzaj, jakość i czas przetrzymania diamentów determinuje wzrost ich wartości i zyskowności, a w związku z tym dla diamentów bezbarwnych przyjąć należy zasadę, iż warto inwestować w diamenty powyżej 3,00 karatów, przy czym tylko niektóre z nich, specyficzne, o bardzo dużej wielkości są diamentami inwestycyjnymi.

Przy diamentach kolorowych dużo więcej szlifów uznać można za przyjazne dla diamentów inwestycyjnych, a ich wielkość nie musi przekraczać 10,00 karatów, choć diamenty o takiej wielkości uzyskują bardzo wysokie ceny, bardzo duży wzrost wartości, są bardzo poszukiwane ze względu na ich znikomą ilość. Diamenty kolorowe to bardzo rzadkie dzieło natury, a te o wielkości powyżej 10,00 karatów to całkowita unikatowość.

         

Średnio co roku na całym świecie wydobywa się około 120 - 130 milionów karatów diamentów surowych. Z tej liczby około 55 % (65 - 75 mln ct.) to kamienie, które kierowane są do dalszej obróbki, ponieważ uznane są za diamenty, z których można uzyskać produkt finalny w postaci oszlifowanego już kamienia. Pozostała ilość to diamenty przemysłowe. Wynikiem przeprowadzenia procesu uszlachetnienia jest około 22 - 27 milionów karatów kamieni uszlachetnionych, przy czym diamenty inwestycyjne stanowią niecałe 10 % tego wolumenu, a więc jest to ilość około 2 milionów karatów rocznie. W tych danych uwzględnione są również diamenty kolorowe. Statystycznie jest ich około 0,15 % wszystkich uszlachetnionych diamentów, tak więc rocznie na rynek trafia tylko około 30 tysięcy karatów. Z tej ilości średnio tylko co dwudziesty kamień jest diamentem inwestycyjnym - jest to około 1500 karatów.

Podobnie sytuacja wygląda, kiedy inwestycja opiera się na diamentach już uszlachetnionych, oszlifowanych, a które posiadają wyjątkowe parametry, w tym odpowiednią wielkość, czystość czy jakość szlifu. Olbrzymi wzrost wartości tych aktywów występuje w tym wypadku, tak dla diamentów bezbarwnych czy dla diamentów unikatowych, kolorowych jak również dla diamentów i biżuterii historycznej, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę również okres przechowania tych aktywów.

W przypadku diamentów lub biżuterii historycznej należy zauważyć, iż nie samo piękno danego diamentu lub wyrobu biżuteryjnego ma znaczący wpływ na jego wartość, cenę sprzedaży, ale również jego historia - do kogo należał dany walor historyczny, kiedy został dany diament oszlifowany lub dany wyrób biżuteryjny wyrobiony, etc. W tym wypadku warto pamiętać, iż metody szlifowania diamentów oraz innych kamieni szlachetnych w poprzednich wiekach, narzędzia jakie w tamtych czasach były dostępne, metody cięcia i obróbki były inne jak w czasach obecnych, a więc kamienie takie czy wyrobiona z nich biżuteria są wykonane z mniejszą precyzją.


  

 

 


 

To właśnie rzadkość, wyjątkowość i unikatowość diamentów inwestycyjnych stanowią o tym, że ich ceny systematycznie pną się w górę. Często dzieje się to w sposób zupełnie nieskorelowany ze zmianami dokonującymi się w pozostałej części sektora, jak wśród diamentów biżuteryjnych, na których cenę wpływ ma bardzo wiele czynników, w tym ich walor podstawowy 4C, ale również sytuacja rynkowa, wzrosty i spadki sprzedaży biżuterii (przykład rynku Chińskiego), sytuacja geopolityczna i inne. Należy jednak zauważyć, że mówimy tutaj przede wszystkim o diamentach poniżej 1,00 karata, które zdobią biżuterię innej jakości, biżuterię wytwarzaną w masowej produkcji, a nie jak wspomniana wcześniej biżuteria unikatowa, która skierowana jest do bardzo zamożnej grupy klientów, a w związku z powyższym, nie jest ona poddana takim wahaniom cen.

Wszystkie aktywa w naszej ofercie posiadają certyfikaty najwyższej jakości. Zawsze przestrzegamy, realizujemy i stosujemy się do zasad stworzonych przez Światową Radę Diamentów (World Diamond Council), które zostały zatwierdzone przez wszystkich członków Procesu Kimberley (Kimberley Process Certification Scheme), a co za tym idzie gwarantujemy, że diamenty dotyczące naszej oferty pochodzą z legalnych źródeł, o bezspornym pochodzeniu oraz że są to diamenty o najwyższej jakości.

Diamenty inwestycyjne są olbrzymim generatorem zysku, ponieważ już sam proces uszlachetnienia powoduje wzrost wartości tych aktywów, w niektórych wypadkach, w zależności od parametrów danego diamentu jest wzrostem wyjątkowo wysokim, a w związku z tym diamenty są idealnym aktywem inwestycyjnym.

Dodatkowo należy jeszcze zauważyć, iż rodzaje wykonywanych szlifów zmieniały się na przestrzeni wieków, a więc w przypadku aktywów historycznych liczy się nie sama precyzja uszlachetniania kamieni czy wykonania wyrobu biżuteryjnego, a znaczenie mają zupełnie inne walory, które wspomniane zostały powyżej. Ma to również ogromny wpływ na popyt i wysokość uzyskiwanych cen za tak unikatowe aktywa.

Tylko wiele lat praktyki, przekazana wielopokoleniowa wiedza, odpowiednie umiejętności oraz współpraca z bardzo wyjątkowymi osobami z sektora diamentowego pozwalają na prawidłową ocenę̨ takich aktywów historycznych, czy diamentów bezbarwnych i kolorowych, które spełniają warunki, aby stać się aktywami inwestycyjnymi, zwłaszcza że osobiście oceniamy to w wysoce rzetelny i etyczny sposób, aby zapewnić nam oraz klientom możliwość wyjścia z takiej inwestycji z bardzo wysokim zyskiem.

Posiadając taką wiedzę i możliwości zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, jaką kierujemy do Państwa.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nie tylko inwestycją w Tokeny, ale również bezpośrednio w diamenty lub biżuterię, w tym w aktywa historyczne, posiadacie Państwo kapitał wyższy jak 1 milion USD, to zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: investment@nobleassetsplatform.io