Mobilny majątek

Diament jest najbardziej skoncentrowaną i najbardziej „mobilną” formą Majątku!

Diament, który powstał jako arcydzieło natury przed miliardami lat, jest najtrwalszą, najbardziej „mobilną” oraz najbardziej skoncentrowaną formą majątku.

Majątek ten może tworzyć większa ilość diamentów, aby można go było łatwiej podzielić, aby stał się bardziej płynny finansowo, ale może to być jeden lub kilka diamentów o bardzo dużej wartości, które dzięki nam możecie Państwo korzystnie odsprzedać.

Diamenty nie mają granic!

Diamenty są najbardziej „mobilnym” majątkiem, który można skoncentrować w bardzo niewielkiej postaci. Przykładowo, jeden diament wielkości dużej monety może odpowiadać wartości kilku ton złota! W razie zagrożenia lub w jakiejkolwiek innej potrzebie można je przetransportować w bardzo szybki sposób, który będzie niewidoczny dla niepożądanych osób trzecich.

Jeśli to konieczne, diamenty są dyskretnym Bogactwem!

Diamenty są również idealną formą inwestycji dla tych, którzy nie chcą, aby ich majątek był widoczny dla osób postronnych, aby mówiąc w przenośni i dosłownie „nie było o tym głośno”.

Diamenty tworzą tradycję, gdy są przekazywane z pokolenia na pokolenie!

Dzięki diamentom inwestycyjnym i unikatowej biżuterii możecie Państwo zdywersyfikować swój majątek, dokonać inwestycji o bardzo wysokiej zyskowności, ale również możecie Państwo ten majątek przekazać następnym pokoleniom, aby tworzyć tradycję inwestycji w tak unikatowe dobra oraz tworzyć tradycje sukcesji majątkowej, opartej na trwałych i unikatowych aktywach, w tym na aktywach historycznych.

Diamenty i diamentowa biżuteria to symbol Sukcesu, Bogactwa i Luksusu, a Luksus jest przecież konsekwencją Bogactwa!

Posiadając diamenty i biżuterię można bardzo łatwo wyeksponować swoje bogactwo. W związku z tym decyzja czy diamenty mają być majątkiem dyskretnym, czy jawnym, zależy de facto tylko od Państwa.

Diamenty to najbardziej stabilna inwestycja!

Diament był, jest i będzie najbardziej odporny na wszelkiego rodzaju perturbacje i zawirowania rynków finansowych, kryzysy gospodarcze i geopolityczne.

W związku z powyższym można jasno stwierdzić, że Diamenty są inwestycją ponadczasową!