Czym jest Ethereum oraz tokenizacja?

Drugą największą kryptowalutą pod względem popularności oraz kapitalizacji, wynoszącej ponad 20 miliardów dolarów, jest Ethereum. Został zaprojektowany i utworzony przez wybitnego programistę pracującego również przy Bitcoin’ie – Vitalik’a Buterin. Ethereum jest blockchainem wraz ze środowiskiem deweloperskim służącym do projektowania zdecentralizowanych aplikacji (DApps) oraz zawierania „smart kontraktów”, czyli inteligentnych umów. Ethereum zapoczątkowało tokenizację, czyli tworzenie tokenów, pełniących rolę cyfrowej jednostki wartości oraz dających szerokie możliwości zastosowań. Tokenizacja polega na emitowaniu tokenów przypisując je do konkretnego projektu, produktu, aktywa bądź procesu. Tokeny dają szerokie spektrum zastosowań. Pełnią rolę użytkową, rozliczeniową, inwestycyjną jak również marketingową. Spotykane są także hybrydy wymienionych zastosowań. W zależności od potrzeb mogą służyć do rozliczeń za dostęp do określonych zasobów, pełnić rolę narzędzia mającego na celu pozyskiwanie funduszy na rozwój konkretnego projektu lub startupu poprzez emisję oraz dystrybucję tokenów w procesie zwanych ICO (Initial Coin Offering). Tokeny znajdują również zastosowanie w marketingu. Mogą na przykład pełnić rolę punktów lojalnościowych. Marketing tokenowy dostarcza nowych możliwości zastosowania tokenów w kampaniach reklamowych.

Mogą być nagrodą w konkursach, bonusem za udział w akcjach promocyjnych i reklamowych jak również wynagrodzeniem dla ambasadorów marki. Tokenizacja jest także doskonałym elementem programów motywacyjnych skierowanych np. do pracowników. Kolejną wartością użyteczną tokenów jest odzwierciedlenie stanu posiadania udziału w danym aktywie lub spółce. Mogą reprezentować m.in. metale i kamienie szlachetne (złoto, diamenty, inne), biżuterię, dzieła sztuki, nieruchomości, papiery wartościowe, inne dobra materialne i niematerialne. Tokenizacja aktywów pozwala dotrzeć do nowej, ogromnej rzeszy inwestorów dysponujących indywidualnie niższym kapitałem, jednak tworzących razem dużą grupę oraz wartość inwestycyjną.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku również wyemitowaliśmy własne tokeny oparte o blockchain Ethereum – Noble Assets Coin, Fancy Assets Coin oraz Carat Assets Coin. Tokeny ściśle powiązane są z proponowanymi przez nas inwestycjami w określone aktywa. Można je zakupić za kryptowalutę Ethereum dostępną na większości giełd kryptowalutowych.