Czym jest blockchain i kryptowaluty?

Blockchain jest nową, rewolucyjną technologią porównywalną do początków funkcjonowania Internetu, czy powstania pierwszej strony internetowej opartej o język HTML, stworzonej prawie 30 lat temu. Jest to rozproszony i zdecentralizowany rejestr transakcji podpisanych cyfrowo za pomocą kryptografii. Polega na tworzeniu tzw. łańcucha bloków służącego do przechowywani danych. Każdy blok zawiera określoną liczbę danych o transakcjach.

W momencie zapełnienia bieżącego bloku, powstaje nowy blok do którego trafiają kolejne dane. W ten sposób tworzy się nierozerwalny i nieedytowalny łańcuch bloków czyli blockchain, a dane raz w nim zapisane pozostają w nim na zawsze. Zapewnia to brak możliwości fałszowania oraz ataków hakerskich. Dane zapisane w blockchain tworzą swojego rodzaju zdecentralizowaną bazę danych, która nie jest przechowywana na centralnym serwerze lecz jest rozproszona na wielu komputerach w tej samej kopii. Przechowywane dane są dostępne jedynie użytkownikom posiadającym unikalny klucz kryptograficzny. Każdy użytkownik ma wgląd tylko do swoich danych. Rozwiązanie to zapewnia niespotykane dotąd bezpieczeństwo przechowywania informacji.

Zastosowań tej technologii jest bardzo dużo. Jednym z najbardziej popularnych projektów powstałych dzięki możliwościom blockchain są kryptowaluty. Pierwszą oczywiście jest Bitcoin. Został utworzony w 2009 roku, w liczbie 21 milionów przez Satoshi’ego Nakamoto. Do dziś nie wiadomo kim był twórca o tym pseudonimie oraz czy była to jedna osoba czy grupa osób. Jedno jest pewne, Bitcoin od ponad dekady działa niezawodnie, nigdy nie został zhakowany a jego rozpoznawalność sukcesywnie rośnie. Jest to doskonały przykład jak bezpieczną i przełomową technologią jest blockchain. Wartość kapitalizacji całego rynku wszystkich kryptowalut wynosi ponad 150 miliardów dolarów.