O nas

Rodzina Levy

to jedna z najbardziej znanych i najdłużej działających rodzin w sektorze diamentowym, której początki działalności w tym sektorze liczą ponad 300 lat i sięgają połowy XVII wieku, kiedy to pochodzący z Hamburga, od młodości zamieszkały w Londynie Benjamin Levy, jako jeden z udziałowców British East India Company nawiązał pierwsze kontakty w handlu diamentami.

Diamenty, które zdobią ekskluzywną biżuterię najbardziej znanych i najlepszych manufaktur biżuteryjnych, a następnie trafiają do najznamienitszych klientów nabywających tego typu wyroby, są między innymi diamentami przechodzącymi przez ręce oraz pochodzącymi z zasobów rodziny Levy i jej Partnerów.

 

Levy i Partnerzy to najwyższej klasy eksperci diamentów, innych kamieni szlachetnych oraz biżuterii. Również mający ponad 3106 karatów „Cullinan”, największy diament jaki do dnia dzisiejszego został wydobyty, powierzono rodzinie Levy, ekspertom kamieni szlachetnych z rodzinnej firmy Levy and Nephews, aby reprezentując Króla Edwarda VII, wyznaczyła najlepszych szlifierzy do jego cięcia. Diament został oszlifowany w jednej z najlepszych w tamtych czasach szlifierni w Amsterdamie, należącej do braci Asscher. Powstało z niego kilkadziesiąt mniejszych i 9 dużych diamentów o różnych szlifach, które w późniejszym czasie znalazły się w Insygniach Koronnych Królestwa Wielkiej Brytanii, w tym Wielka Gwiazda Afryki („Cullinan I”) mający ponad 530 karatów, do dziś największy bezbarwny oszlifowany diament na świecie.

Levy i Partnerzy to członkowie oraz akcjonariusze wielu giełd diamentów, między innymi w Londynie, Hong Kongu, Nowym Jorku czy Tel Awiwie, a więc w najważniejszych na świecie centrach handlu diamentami. Levy i Partnerzy to wielopokoleniowa działalność w sektorze diamentowym na wszystkich jego szczeblach, również jeżeli chodzi o wydobycie i uszlachetnianie diamentów oraz ich sprzedaż, w tym w formie giełdowej i aukcyjnej.

 

 

  Roczne wydobycie surowych diamentów

Roczne wydobycie surowych diamentów oscyluje w granicach 120 - 130 milionów karatów, z czego około 45 % to diamenty przemysłowe, a około 55 % nadaje się do dalszej obróbki, aby powstały z nich diamenty biżuteryjne, inwestycyjne. Nasi partnerzy i dostawcy odpowiadają za większą część światowego wydobycia diamentów, jak również za znaczącą część rynku uszlachetniania diamentów i obrotu diamentami już uszlachetnionymi, których roczna ilość oscyluje w granicach 22 - 27 milionów karatów. Dodatkowo nasi partnerzy, którymi są odbiorcy diamentów uszlachetnionych, zajmujący się wytwarzaniem biżuterii, stanowią w tym sektorze znaczącą jego część, zwłaszcza jeżeli chodzi o wytwarzanie najbardziej ekskluzywnych i luksusowych wyrobów biżuteryjnych.

Wszystkie aktywa w naszej ofercie posiadają certyfikaty najwyższej jakości. Zawsze przestrzegamy, realizujemy i stosujemy się do zasad stworzonych przez Światową Radę Diamentów (World Diamond Council), które zostały zatwierdzone przez wszystkich członków Procesu Kimberley (Kimberley Process Certification Scheme), a co za tym idzie gwarantujemy, że diamenty dotyczące naszej oferty pochodzą z legalnych źródeł, o bezspornym pochodzeniu oraz że są to diamenty o najwyższej jakości.

Diamenty inwestycyjne

są olbrzymim generatorem zysku, ponieważ już sam proces uszlachetnienia powoduje wzrost wartości tych aktywów, w niektórych wypadkach, w zależności od parametrów danego diamentu jest wzrostem wyjątkowo wysokim, a w związku z tym diamenty są idealnym aktywem inwestycyjnym.

Podobnie sytuacja wygląda, kiedy inwestycja opiera się na diamentach już uszlachetnionych, oszlifowanych, a które posiadają wyjątkowe parametry, w tym odpowiednią wielkość, czystość czy jakość szlifu. Olbrzymi wzrost wartości tych aktywów występuje w tym wypadku, tak dla diamentów bezbarwnych czy dla diamentów unikatowych, kolorowych jak również dla diamentów i biżuterii historycznej, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę również okres przechowania tych aktywów.

W przypadku diamentów lub biżuterii historycznej należy zauważyć, iż nie samo piękno danego diamentu lub wyrobu biżuteryjnego ma znaczący wpływ na jego wartość, cenę sprzedaży, ale również jego historia - do kogo należał dany walor historyczny, kiedy został dany diament oszlifowany lub dany wyrób biżuteryjny wyrobiony, etc.

W tym wypadku warto pamiętać, iż metody szlifowania diamentów oraz innych kamieni szlachetnych w poprzednich wiekach, narzędzia jakie w tamtych czasach były dostępne, metody cięcia i obróbki były inne jak w czasach obecnych, a więc kamienie takie czy wyrobiona z nich biżuteria są wykonane z mniejszą precyzją. Dodatkowo należy jeszcze zauważyć, iż rodzaje wykonywanych szlifów zmieniały się na przestrzeni wieków, a więc w przypadku aktywów historycznych liczy się nie sama precyzja uszlachetniania kamieni czy wykonania wyrobu biżuteryjnego, a znaczenie mają zupełnie inne walory, które wspomniane zostały powyżej. Ma to również ogromny wpływ na popyt i wysokość uzyskiwanych cen za tak unikatowe aktywa.

Tylko wiele lat praktyki, przekazana wielopokoleniowa wiedza, odpowiednie umiejętności oraz współpraca z bardzo wyjątkowymi osobami z sektora diamentowego pozwalają na prawidłową ocenę̨ takich aktywów historycznych, czy diamentów bezbarwnych i kolorowych, które spełniają warunki, aby stać się aktywami inwestycyjnymi, zwłaszcza że osobiście oceniamy to w wysoce rzetelny i etyczny sposób, aby zapewnić nam oraz klientom możliwość wyjścia z takiej inwestycji z bardzo wysokim zyskiem.

Levy i Partnerzy to grupa osób posiadających dyplomy najbardziej prestiżowych Instytutów Gemmologicznych na świecie, to osoby posiadające ogromne doświadczenie, jak również kolejne pokolenia prężnie działających i kreatywnych młodych następców. Osobą taką jest również Pani mgr Inez Levy, dyplomowana projektantka biżuterii oraz dyplomowana gemmolog, ekspert diamentów surowych i oszlifowanych, w tym diamentów kolorowych, jak również ekspert innych kamieni szlachetnych. Pani Levy jest również dyplomowanym managerem i doradcą inwestycyjnym specjalizującym się zwłaszcza w inwestycjach alternatywnych jakimi są również unikatowe dobra luksusowe i aktywa jak diamenty oraz biżuteria, w tym również diamenty i biżuteria historyczna, która należała do bardzo znamienitych rodów czy do znanych postaci życia publicznego.

Nowy produkt jakim są Tokeny uzupełnia nasze portfolio, wychodząc naprzeciw szerszej grupie potencjalnych odbiorców, którzy poprzez zakup tokenów stają się inwestorami i jednocześnie współwłaścicielami diamentowego oraz biżuteryjnego majątku, a co za tym idzie - należeć będą również do „Diamentowego Kręgu” naszych klientów i osób, które mogą poszczycić się tak unikatową inwestycją.

   

 

 

Token

Ze względu na bardzo wysoki pułap wejścia finansowego dotyczący inwestycji w diamenty i biżuterię, który standardowo dla tak unikatowych aktywów wynosi zazwyczaj ponad 1 milion USD, idąc z duchem czasu i nowych technologii jakie pojawiają się na rynku, w tym również rozwoju sektora Blockchain, postanowiliśmy zdywersyfikować naszą ofertę poprzez udostępnienie Państwu możliwości nabycia bardzo ciekawego i nowoczesnego produktu, jakim jest wspomniany już Token.

Inwestycja ta odbywa się w tym wypadku poprzez zakup Tokenu, który posiada własną metrykę, co w uproszczeniu oznacza, że jest on „dopisany” i dedykowany indywidualnie dla każdego klienta, a więc klient staje się jego właścicielem, co równoznaczne jest z tym, że poprzez zakup tokenu staje się on również współwłaścicielem diamentowego i biżuteryjnego majątku, ponieważ kapitał, który odpowiada danemu tokenowi inwestowany jest w te właśnie aktywa. Przy każdej z naszych ofert, propozycji inwestycyjnej Noble Assets Coin, Fancy Assets Coin, Carat Assets Coin jest to dokładnie opisane, co prezentujemy dogłębnie na dedykowanej każdej ofercie stronie internetowej (nobleassetscoin.io, fancyassetscoin.io, caratassetscoin.io).

Mając na uwadze wspomniane aspekty Levy i Partnerzy powołali do realizacji powyższego celu biznesowego zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii firmę Polin Investment Ltd. oraz spółki zależne Polin Investment i Polin Capital, które zarejestrowane zostaną w kilku krajach Unii Europejskiej, jak również w Szwajcarii, USA i innych jurysdykcjach.

Spółki celowe realizujące powyższy projekt zarządzają aktywami diamentowymi i biżuteryjnymi o wartości przekraczającej 350 milionów USD.

Z kapitału jaki zostanie pozyskany dzięki ICO zakupimy wyjątkowe aktywa, w tym aktywa historyczne, które przeznaczymy do sprzedaży drogą aukcyjną. W przypadku innych diamentów, bezbarwnych i kolorowych, przetrzymamy je w danym okresie inwestycyjnym, co spowoduje wzrost ich wartości, a następnie zostaną one sprzedane najbardziej znamienitym domom biżuteryjnym. Całość zgodnie z opisanymi formami inwestycji, w zdywersyfikowanej formule, jak proponujemy Państwu w opisanych działach dla Tokenów Noble Assets Coin, Fancy Assets Coin i Carat Assets Coin.

 

Jakie są nasze atuty?

Przede wszystkim jest to historia, tradycja, dostępność unikatowych diamentów i biżuterii, w tym aktywów historycznych, które w większości znajdowały się w zasobach znanych i znamienitych rodów arystokratycznych oraz w rękach znanych postaci życia publicznego. Dodatkowo naszym atutem jest możliwość wyceny i sprzedaży tych unikatowych aktywów również poprzez domy aukcyjne.

Naszą przewagą rynkową jest dostęp do diamentów kolorowych - w tym również tych o bardzo dużych rozmiarach, które stanowią znikomą część wydobywanych na świecie diamentów - około 0,15 % wszystkich zasobów jakie są wydobywane.

Nasza konkurencja?

Konkurencja jest nieadekwatnym słowem w naszym przypadku, ponieważ działamy na wielu płaszczyznach, oferując tylko unikatowe diamenty i biżuterię, również jako inwestycje alternatywne i jako dywersyfikacje portfolio majątkowego. Dodatkowo umożliwiamy naszym klientom przechowanie aktywów w dedykowanych dla nich skrytkach w strefach wolnocłowych w Szwajcarii, Hong Kongu i innych lokalizacjach.

Za „konkurencję” można uznać również spółki Asset Management, Wealth Management, Family Office, Prywatne Banki, ale tylko w jakimś minimalnym stopniu, jeżeli przyjmiemy, że tego typu instytucje również oferują inwestycje alternatywne np. w dzieła sztuki, złoto, itp. Nie jest to jednak konkurencja w prawdziwym tego słowa znaczeniu, ponieważ wszystkie te firmy działają na pewnej płaszczyźnie i mają swoją niszę. My również takową niszę posiadamy i ją zagospodarowujemy, współpracując również z tego typu podmiotami, oferując ich klientom aktywa w postaci diamentów lub biżuterii, w tym aktywów historycznych, które jako inwestycja alternatywna są oferowane przez te instytucje swoim klientom w ramach dywersyfikacji ich portfolio inwestycyjnego, majątkowego.

 

 

 

Nasza oferta

to długoterminowa, o silnej podstawie, relacja z naszymi klientami, zbudowana przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu i dostrzeganiu indywidualnych potrzeb klienta. 

Nasze motto to przede wszystkim wysoka kultura biznesu. Gwarantujemy Państwu również objęcie danych osobowych tajemnicą na najwyższym poziomie. 

Tylko wiele lat praktyki, przekazana wielopokoleniowa wiedza, odpowiednie umiejętności, współpraca z bardzo wyjątkowymi osobami w sektorze diamentowym i biżuteryjnym pozwalają na prawidłową ocenę̨ diamentów oraz biżuterii, które spełniają warunki, aby stać się aktywami inwestycyjnymi, zwłaszcza aby ocenić to w wysoce rzetelny i etyczny sposób oraz aby zapewnić klientom możliwość wyjścia z takiej inwestycji z bardzo wysokim zyskiem. Podobnie wygląda kwestia związana z zakupem i inwestycją w aktywa historyczne. Posiadając taką wiedzę i możliwości zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, jaką kierujemy do Państwa.

Nobilitacja, Ekskluzywność, Bogactwo, Luksus… Każde z tych słów odzwierciedla wyjątkowość tej oferty, a luksus jest przecież konsekwencją bogactwa. Z nami, dzięki inwestycjom w Tokeny oparte o diamenty i biżuterię, przyspieszycie Państwo realizację waszych planów i spełnienie waszych marzeń.

Zapraszamy!